انتشار

نشر

فلسفه‌ی نشر بازی در فن‌افزار در واقع بر پایه‌ی سه ستون اصلی زیر شکل گرفته‌است:

 • تولید

  به منظور افزایش کیفیت بازی در چرخه‌ی توسعه‌ی آن

 • بازاریابی

  به منظور مشخص کردن مخاطبان مورد نظر بازی و برقرار ارتباط با آنها

 • فروش و پشتیبانی

  به منظور توزیع بازی و پشتیبانی از مخاطبان آن

تولید

در طول بازه‌ی فرآیند توسعه‌ بازی، خدمات زیر ارایه خواهد شد:

 • بازار و دیدگاه مشتریان

  در این مرحله‌ مشخصا اطلاعات و نکات مهمی در رابطه با روند بازار و رفتار مخاطبان بازی ارایه خواهد شد. هدف ما در این مرحله این است که مطمین شویم توسعه‌دهندگان بازی بر اساس بازخوردهای جمع‌آوری شده از بازار بازی، بهترین تصمیم را در رابطه با بازی خود اتخاذ نمایند.

 • خدمات مشاوره‌ای در مراحل طراحی و توسعه‌ی بازی

  در این مرحله توسعه‌دهندگان بازخورد‌های لازم در زمینه‌ی توسعه‌ی بازی را دریافت خواهند نمود. متخصصان ما میتوانند توسعه‌دهندگان را در تمام مراحل از جمله طراحی؛ بررسی و انتخاب تکنولوژی‌های موجود و ... راهنمایی نمایند.

 • مدیریت تولید

  برای اطمینان حاصل کردن از اینکه توسعه‌دهندگان به اهداف پروژه در زمان مورد نظر خود برسند، راهکارهایی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای چرخه‌ی توسعه به آن‌ها ارایه خواهد شد.

 • تضمین کیفیت

  جهت افزایش کیفیت بازی، آزمایش‌های متفاوتی در مراحل مختلف توسعه‌ی بازی انجام خواهد شد.

بازاریابی

خدمات بازاریابی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • روابط عمومی

  یکی از اهداف مهم در پروسه‌ی بازاریابی اطمینان حاصل کردن از این است که تا حد امکان مخاطبان زیادی از وجود بازی آگاهی پیدا کرده باشند. برای این منظور خدماتی در رابطه با تولید محتوای مورد نیاز بازاریابی برای اطلاع‌رسانی به رسانه های مهم و پخش اخبار بازی از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام خواهد شد.

 • مدیریت محتوا

  به منظور حصول اطمینان از اینکه روش‌ها و استراتژی‌های مناسبی برای ترویج بازی در نظر گرفته خواهد شد.

 • User Acquisition و تبلیغات

  هدف ما در این قسمت یافتن مخاطب‌های مناسب برای بازی از طریق روش‌های مختلف جذب مخاطب می‌باشد.

فروش و پشتیبانی

 • مدیریت فروش

  بهینه سازی صفحات توصیف بازی در فروشگاههای دیجیتالی مختلف و قراردادن بازی به نحوی که حداکثر امکان دیده شدن را داشته باشد.

 • مدیریت جامعه طرفداران بازی و حمایت کردن

  ساختن جامعه طرفداران بازی به منظور دریافت بازخورد‌های لازم از طرف آن‌ها که به روند توسعه‌ی بازی بسیار کمک خواهد نمود.

 • بهینه‌سازی

  تحلیل داده‌ی کاربران بازی به منظور یافتن بینشی مناسب برای بهبود بازی و تجربه‌ی کاربر مخاطب بازی و بهینه‌سازی بیشتر. این اطلاعات جهت تکامل بازی به توسعه‌دهندگان ارسال خواهد شد.