Wheels Of War

    

چرخ‌های جنگ

Wheels Of War

    

چرخ‌های جنگ

     

پلتفرم:

ژانر: رقابتی

سازنده: DreamRain

ناشر: فن افزار

تاریخ انتشار: به زودی

بازی آنلاین چند نفره

ماشین جنگی یک بازی آنلاین چند نفره است. در این بازی شما یک ماشین را انتخاب کرده و با انواع تسلیحات به جنگ با بقیه بازیکن‌ها می‌روید. در هر نبرد شش نفر روبروی یکدیگر قرار می گیرند وبرای برتری بر یکدیگر و بدست آوردن امتیاز بیشتر رقابت می‌کنند تا اسکناس بیشتری برای خرید سایر ماشین‌ها به دست بیاورند و.....