Kamva

    

کاموا

Kamva

    

کاموا

 

پلتفرم:

ژانر: تفننی / شبیه سازی حیوان خانگی

سازنده: فن افزار

ناشر: فن افزار

تاریخ انتشار: به زودی

نگهداری و آموزش یك گربه

بازی كاموا درباره‌ی نگهداری و آموزش یك گربه است تا در نهایت گربه در مسابقات آنلاین مختلف شركت كند و موفق شود. نه تنها نیازهای اولیه‌ی گربه باید تأمین شود؛ بلكه بازیكن باید گربه‌ی خود را در زمینه‌های مختلفی پرورش دهد. در نتیجه تواناییاش در زمینه‌های مختلف افزایش پیدا كند و بتواند در مسابقات آنلاینی كه تنها نتیجه‌ی آن به بازیكن اعلام می‌شود؛ شركت كند و موفق شود.

به طور كلی این عناصر هسته‌ی بازی را تشكیل می‌دهند:

  • مراقبت از گربه
  • ارتقای توانایی های گربه
  • شركت گربه در مسابقات و رقابت با بازیكنان دیگر

ژانر

بازی به طور كلی در دسته‌ی سبك Simulation یا شبیه‌سازی و در زیردسته‌ی سبك Simulation Life یا شبیه‌سازی زندگی قرار میگ‌یرد. یكی از زیر دسته‌های سبك Simulation Life بازی‌هایی هستند كه با عنوان بازی‌های Virtual Pet مطرح هستند. این بازی‌ها معمولاً بر نگهداری و رشد و تولید مثل و غیره حیوان خانگی تمركز دارند. بازی كاموا كه نمونه‌ای از همین بازی‌ها می‌باشد؛ یك مؤلفه‌ی رقابتی كه كمتر در این بازی‌ها دیده می‌شود را اضافه كرده كه بازیكنان بتوانند در قالب مسابقاتی كه تنها نتیجه‌اش به بازیكن اعلام می‌شود با هم رقابت كنند.