Garshasp: Temple Of Dragon

    

گرشاسب: معبد اژدها

Garshasp: Temple Of Dragon

    

گرشاسب: معبد اژدها

 

پلتفرم:

ژانر: اکشن / ماجراجویی

سازنده: Deadmage

ناشر: فن افزار

تاریخ انتشار: ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲

وب سایت: www.garshasp.com

گرشاسپ، قهرمان توانای اساطیری، برای یافتن اسرار معبد اژدها به نقاط دوردستی سفر خواهد کرد، در حالی که از خطرات پنهان و موجوداتی که در سرزمین نفرین شده در انتظار او هستند آگاه نمی باشد.

این بازی یک نسخه‌ی توسعه داده شده و مستقل از بازی اصلی گرشاسب: گرز ثریت می‌باشد. گرشاسپ، قهرمان توانای اساطیری، برای یافتن اسرار معبد اژدها به نقاط دوردستی سفر خواهد کرد، در حالی که از خطرات پنهان و موجوداتی که در سرزمین نفرین شده در انتظار او هستند آگاه نمی باشد.